RES succeeix fins que alguna cosa es mou
Albert einstein

Albert Szent-Gyorgyi

"Autolesió no suïcida en adolescents i adults joves a Catalunya: prevalença, característiques i implicacions clíniques"

L’objectiu del present estudi és avaluar alguns aspectes que tenen a veure amb la salut mental en adolescents i adults joves, per tal de millorar la detecció precoç de joves amb aquest tipus de problemes i millorar les intervencions preventives. 

En concret, en aquest estudi s’avalua la prevalença de les conductes d’autolesió. Aquestes conductes són aquelles que impliquen un dany físic immediat, i que es fan de manera intencionada (és a dir, no accidental) sense cap intenció de treure’s la vida. Són conductes d’autolesió, per exemple: tallar-se, cremar-se, o donar-se cops a un mateix a propòsit. D’altra banda, no ho serien, per exemple, fumar (tot i que pot comportar un dany físic en el futur), fer-se un tatuatge o pírcing, o deixar de menjar.

Si el participant és menors de 18 anys, haurà de presentar el consentiment informat signat pels seus progenitors abans de participar a l'estudi. 

 

Els participants a l'estudi hauran de fer el següent:

 

PART 1

Han de sol·licitar un codi que els permetrà participar a l'estudi. Per obtenir-lo han de facilitar un e.mail. Amb el codi poden accedir a una web on: 

  • Llegir i acceptar el consentiment informat

  • Respondre uns qüestionaris amb preguntes sociodemogràfiques i sobre aspectes relatius a la salut mental (aquesta part tindrà una durada aproximada d’uns 20 minuts)

 

PART 2

Un cop completis la Part 1, el participant rebrà un nou e.mail amb indicaicons per completar la part 2. Aquesta consisteix en descarregar-se i fer servir una App dissenyada per l’estudi durant 7 dies seguits. El temps total dedicat a aquesta part no serà més de 5 minuts al dia. L'App es diu 'Answers' i pots trobar-la a Google Pay o App Store com 'Answers autolesio' 

PART 3

Participar en aquest estudi també implica acceptar que et contactem en un termini de 2 a 3 anys tornar a fer-te algunes preguntes. En aquell moment, el participant podrà denegar la seva participació si no està interessat/da.

Aquí pots començar la teva participació a l'estudi:

Aquí pots veure com fer servir l'App Answers (Part 2):

Proyecto realizado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marco del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codigo: SLT006/17/00159