una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió
volem saber si aquesta web pot ser útil, ajuda'ns

Per les persones que s'autolesionen, disposar d'informació sobre l'autolesió, les seves característiques i com fer-li front, por ser molt important per afrontar-la i superar-la. De manera similar, les persones que tenen a algú proper que s'autolesiona, necessiten tenir informació sobre l'autolesió i sobre com comportar-se si volen ser d'ajuda. 

Què és l'autolesió no suïcida?

Mites sobre l'autolesió

Si t'autolesiones

Si ets amic o parella d'algú que s'autolesiona

Informació per pares i cuidadors

Informació per professionals de l'educació

Informació per professionals sanitaris

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.