una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió

Per les persones que s'autolesionen, disposar d'informació sobre l'autolesió, les seves característiques i com fer-li front, por ser molt important per afrontar-la i superar-la. De manera similar, les persones que tenen a algú proper que s'autolesiona, necessiten tenir informació sobre l'autolesió i sobre com comportar-se si volen ser d'ajuda. 

Què és l'autolesió no suïcida?

Mites sobre l'autolesió

Si t'autolesiones

Si ets amic o parella d'algú que s'autolesiona

Informació per pares i cuidadors

Informació per professionals de l'educació

Informació per professionals sanitaris

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.  

Proyecto realizado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marco del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codigo: SLT006/17/00159