una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió

Amics i/o parella

Recorda

  • Pots ser de molta ajuda

  • És important parlar del que està passant. Fes-ho en un lloc tranquil i mostrat empàtic. No jutgis ni minimitzis el problema. Pel teu amic/amiga/parella és important saber que no està sol/a.

  • És important que encoratgis al teu amic/amiga/parella a demanar ajuda (si és menor, a un adult de la seva confiança).

  • El procés de recuperació pot ser llarg. És important tenir cura de tu mateix/a

+ INFO:

Potser penses que algun amic/ga o la teva parella s’autolesiona. En aquesta situació, és normal que puguis estar preocupat/da.

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.  

Proyecto realizado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marco del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codigo: SLT006/17/00159