una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió
volem saber si aquesta web pot ser útil, ajuda'ns

T'autolesiones?

Recorda

  • No estàs sol

  • Tot i que l’autolesió pot servir-te per afrontar les emocions desagradables, té conseqüències negatives. No resoldrà els teus problemes; en portarà de nous i farà que et sentis pitjor amb tu  mateix/a.

  • L’autolesió pot resultar ‘adictiva’ i pot ser perillosa

  • És important que rebis ajuda. Pots parlar amb persones properes

  • Pot ser necessari que rebis ajuda professional per superar l’ANS

+ INFO:

Mujer en el travesaño de la ventana

La majoria de persones que s’autolesionen poden sentir-se soles, rares o aïllades

L'ANS no és infreqüent. Alguns estudis mostren que entre el 14% i el 32% d’adolescents i adults joves s’han autolesionat algun cop a la seva vida

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.