una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió

T'autolesiones?

Recorda

  • No estàs sol

  • Tot i que l’autolesió pot servir-te per afrontar les emocions desagradables, té conseqüències negatives. No resoldrà els teus problemes; en portarà de nous i farà que et sentis pitjor amb tu  mateix/a.

  • L’autolesió pot resultar ‘adictiva’ i pot ser perillosa

  • És important que rebis ajuda. Pots parlar amb persones properes

  • Pot ser necessari que rebis ajuda professional per superar l’ANS

+ INFO:

La majoria de persones que s’autolesionen poden sentir-se soles, rares o aïllades

L'ANS no és infreqüent. Alguns estudis mostren que entre el 14% i el 32% d’adolescents i adults joves s’han autolesionat algun cop a la seva vida

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.  

Proyecto realizado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marco del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codigo: SLT006/17/00159