Si creus que pots, ja estàs a mig camí
Theodore Roosevelt

Estratègies per afrontar l'autolesió

Podràs descarregar-te informació 

Coneix les teves emocions

Fer-se càrrec de les nostres emocions és important perquè:

Els adolescents i els joves acostumen a experimentar emocions intenses.

- Aquesta intensitat emocional, pot comportar dificultats per controlar-les. Això pot implicar alguns problemes per la persona en qüestió i/o per les persones que els envolten.

- A vegades, aquestes emocions es poden acompanyar de comportaments problemàtics 

Pots consultar aquest documents per obtenir més informació:

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.  

Proyecto realizado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marco del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codigo: SLT006/17/00159