Si creus que pots, ja estàs a mig camí
Theodore Roosevelt
no se puede impedir el viento, pero se puede aprender a construir molinos

Proverbio holandès

Estratègies per afrontar l'autolesió

Podràs descarregar-te informació 

Coneix les teves emocions

Fer-se càrrec de les nostres emocions és important perquè:

Els adolescents i els joves acostumen a experimentar emocions intenses.

- Aquesta intensitat emocional, pot comportar dificultats per controlar-les. Això pot implicar alguns problemes per la persona en qüestió i/o per les persones que els envolten.

- A vegades, aquestes emocions es poden acompanyar de comportaments problemàtics 

Pots consultar aquest documents per obtenir més informació:

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.