una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió
volem saber si aquesta web pot ser útil, ajuda'ns

Professionals de l'ensenyament

Recorda

  • Pots ser de molta ajuda

  • És important estar format en aquest àmbit

  • Conèixer els factors de risc i les senyals d'alarma pot ser útil

  • Adoptar una actitud tranquil·la.  Verbalitzar que hi ha gent que té cura i es preocupa per aquesta persona és important

Adolescentes y Biblioteca

Potser penses o saps que algun alumne/a s’autolesiona

+ INFO:

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.