Si creus que pots, ja estàs a mig camí

Proverbi holandès

"No pot impedir-se el vent, però cal saber construir molins"
Theodore Roosevelt

Estratègies per afrontar l'autolesió

Podràs descarregar-te informació 

Estic preparat per canviar?

Documents:

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.