Si creus que pots, ja estàs a mig camí
Theodore Roosevelt

Estratègies per afrontar l'autolesió

Podràs descarregar-te informació en PDF

José Ramos

Millorant la motivació

Regulació emocional

Afrontant la crisi

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.  

Proyecto realizado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marco del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codigo: SLT006/17/00159